Apie mus

UAB Launetra, siekdama aukščiausios tiekiamų paslaugų kokybės ir nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo, diegia kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas, atitinkančias ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018 standartų reikalavimus ir įsipareigoja:

  • laikytis visų jos veiklai taikomų teisinių ir kitų reikalavimų, kuriuos įmonė prisiima.
  • prisiimti visą atsakomybę už savo įsipareigojimų įvykdymą;
  • dirbti vienoje komandoje su savo klientais ir partneriais bei siekti bendro tikslo;
  • rūpintis nuolatiniu darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir motyvacija, atsižvelgiant į darbo rezultatus;
  • mažinti vykdomos veiklos poveikį aplinkai, įgyvendinant pažangius aplinkos apsaugos veiksnius, taikant prevencines priemones.
  • saugoti darbuotojų sveikatą vykdant veiklą – nuolat gerinti visų darbuotojų darbo aplinką ir sąlygas, mažinant kenksmingus ir pavojingus rizikos veiksnius, darbinėje veikloje taikyti darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, išvengiant nelaimingų atsitikimų bei rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai.
  • atitikimą vadybos sistemų ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018 reikalavimams įmonė tikrina vidaus ir nepriklausomų išorės auditų metu. Gautus rezultatus įmonė naudoja, priimant svarbius, su įmonės veikla bei tolimesniu vystymusi susijusius, strateginius sprendimus.

Mūsų sertifikatai

Įmonė turi aukštą mokumo reitingą. Tik 3% Lietuvos įmonių buvo įvertinta tame pačiame lygyje.

                 
         

     

       

Sertifikatas-page-001

Sudomino mūsų pasiūlymas? Užpildykite šią formą. Mes su jumis susisieksime.